Frakcie, ktoré máme skladom:

 • 0-4 vhodný na potery
 • 0-4 premývaný (riečny) vhodný na betóny, ktoré sú vonku
 • 4-8 vhodný pod zámkovú dlažbe
 • 0-4 zmiešaná s 8 – 16 tzv. miešanka vhodná na betónovanie
 • 8-16 vhodná na obsyp drenážnych rúr
 • 16-32 vhodná na drenáže
 • 32-63 vhodná na spevnenie ciest
 • žltý piesok (dunajský) vhodný do detských pieskovísk, na fugovanie

Zákazníkom ponúkame dopravu kameniva podľa želaného objemu viacerými nákladnými autami:

 • Mercedes Unimog 2,5 t
 • Tatra 6x6 12 t
 • Tatra 8x8 17 t
 • Ťahač s návesom 24 t

V prípade záujmu je možný osobný odber.